Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Thoa

1893 | 05-06-2016 | 4
Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam

Nhan đề: Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa,

Nhà xuất bản: Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 348

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: trường địa từ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I. TRƯỜNG ĐỊA TỪ

CHƯƠNG II. TRƯỜNG ĐỊA TỪ VÀ CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG III. TRƯỜNG ĐỊA TỪ VÀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TRÁI ĐẤT

CHƯƠNG IV. NGHIÊN CỨU BIẾN THIÊN CỦA TRƯỜNG ĐỊA TỪ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

CHƯƠNG V. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐO BIẾN THIÊN THẾ KỶ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

CHƯƠNG VI. NGHIÊN CỨU CỔ TỪ TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG VII. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐỊA TỪ TẠI VIỆT NAM

PHỤ LỤC. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA TỪ TẠI VIỆT NAM

Download