Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp - Trần Hiếu Nhiệu

1881 | 22-05-2016 | 16
Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Nhan đề: Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Tác giả: Trần Hiếu Nhiệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử ký nước thải, hệ thống thoát nước, nước thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp

Chương 2: Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nhiệp công nghiệp

Chương 3: Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp

Chương 4: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học

Chương 5: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học

Chương 6: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp trích ly

Chương 7: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hấp phụ

Chương 8: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi

Chương 9: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp tuyển nổi

Chương 10: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh hóa

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp nhiệt

Chương 12: Nhu cầu cấp nước và thải nước ở một số lĩnh vực công nghiệp

 

Download

Có thể bạn cần

30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết

Andrii Sedniev

  128 

Học Và Ôn Tập Đại Số 10Học Và Ôn Tập Đại Số 10

Lê Hồng Đức

  69 

Kỹ thuật bảo quản mận tam hoaKỹ thuật bảo quản mận tam hoa

Trần Thị Mai

29  670 

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12

Huỳnh Đức Khánh, Nguyễn Phú Khánh

  88 

Bài Tập Toán 6 Tập 1Bài Tập Toán 6 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  116