Sinh thái học & các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam - Thế Đạt

1733 | 01-06-2016 | 5
Sinh thái học & các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam

Nhan đề: Sinh thái học & các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam

Tác giả: Thế Đạt,

Nhà xuất bản: Nghệ An

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 206

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sinh thái học

Chương 2: Môi trường và môi trường kinh tế sinh thái

Chương 3: Các hệ sinh thái trên thế giới

Chương 4: Các hệ sinh thái - Sinh thái ở Việt Nam

Chương 5: Một số mô hình sinh thái ở Việt Nam

Chương 6: Quản lý các hệ kinh tế - sinh thái để phát triển bền vững

Kết luận

Download

Có thể bạn cần

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  1703  22 

Giáo trình vật liệu cơ khíGiáo trình vật liệu cơ khí

Châu Minh Quang

79  1644  14 

Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Vật Lý 9Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Vật Lý 9

Nguyễn Thị Ngọc Mai

  34