Kỹ thuật địa môi trường - Nguyễn Uyên

1560 | 30-05-2016 | 4
Kỹ thuật địa môi trường

Nhan đề: Kỹ thuật địa môi trường

Tác giả: Nguyễn Uyên,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 372

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: địa môi trường, kỹ thuật môi trường,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Các tương tác cơ - lí - hóa và sinh học trong đất 

Chương 1: Sự thành tạo và các thành phần của đất 

Chương 2: Cấu trúc đất 

Chương 3: Dòng thấm của nước trong đất 

Chương 4: Vận chuyển và lan truyền khối trong đất 

Chương 5: Các chất lỏng không thải nước trong đất 

Phần 2: Kỹ thuật xử lý hiện trường bị ô nhiễm 

Chương 6: Xác định đặc trựng khu vực và cơ cấu phóng thích chất ô nhiễm 

Chương 7: Các cơ ở kỹ thuật để lựa chọn biện pháp xử lý 

Chương 8: Các nguyên lý của kỹ thuật xử lý hiện trường và vật liệu địa kỹ thuật 

Phần 3: Thiết kế và phân tích các hệ chứa chất thải 

Chương 9: Thực hiện hệ lưu giữ chất ô nhiễm 

Chương 10: Cơ cấu của hệ chứa chất thải 

Chương 11: Thiết kế hệ chứa chất thải 

Chương 12: Cấu tạo dải chắn và sự vận hành 

Download