Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd - Đặng Kim Chi

3216 | 22-05-2016 | 27
Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Nhan đề: Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Tác giả: Đặng Kim Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 263

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, hóa học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Hóa học của khí quyển

Chương 3: Hóa học của địa quyển

Chương 4: Hóa học của thủy quyển

Chương 5: Các vòng tuần hoàn trong tự nhiên

Download

Có thể bạn cần

Tạo Lập Mô Hình Kinh DoanhTạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

Alexander Sterwalder, Yves Pigneur

  40 

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

Nguyễn Tấn Cường, Phan Quốc Thắng

285  2538  24 

Mega Luyện Đề THPT Quốc Gia 2019 Hóa HọcMega Luyện Đề THPT Quốc Gia 2019 Hóa Học

Trần Trọng Tuyền

  54 

Tuyển Tập Hạt Giống Tâm HồnTuyển Tập Hạt Giống Tâm Hồn

Nhiều Tác Giả

  45