Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd - Đặng Kim Chi

3620 | 22-05-2016 | 27
Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Nhan đề: Hóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Tác giả: Đặng Kim Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 263

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, hóa học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung

Chương 2: Hóa học của khí quyển

Chương 3: Hóa học của địa quyển

Chương 4: Hóa học của thủy quyển

Chương 5: Các vòng tuần hoàn trong tự nhiên

Download

Có thể bạn cần