Giáo trình kỹ thuật môi trường - Trần Kim Cương

1508 | 22-05-2016 | 8
Giáo trình kỹ thuật môi trường

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật môi trường

Tác giả: Trần Kim Cương,

Nhà xuất bản: DDH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 94

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: môi trường, kỹ thuật môi trường,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 3 MÔI TRƯỜNG NƯỚC

CHƯƠNG 4 MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ Ô NHIỄM

CHƯƠNG 5 CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC

Download

Có thể bạn cần

Nhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệtNhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệt

Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân

203  1181 

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyThiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

208  2080  23 

Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khíGiáo trình kỹ thuật điều hòa không khí

Trần Văn Lịch

365  4909  74