Giáo trình hóa học môi trường - Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải

2757 | 05-05-2016 | 27
Giáo trình hóa học môi trường

Nhan đề: Giáo trình hóa học môi trường

Tác giả: Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 357

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương về môi trường và giáo dục môi trường

Chương 2: Môi trường khí quyển

Chương 3: Môi trường thủy quyển

Chương 4: Môi trường thạch quyển

Chương 5: Độc hóa học

Chương 6: Công nghệ môi trường

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần