Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp - Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

2322 | 05-06-2016 | 29
Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nhan đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 364

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý chất thải, chất thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm về môi trường

Phần A: XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 3: Xử lý Earosol

Chương 4: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 5: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

Chương 7: Sự phát tán chất thải vào khí quyển

Chương 8: Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

Phần B: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9: Các khái niệm cơ bản về nước

Chương 10: Tác các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

Chương 11: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Chương 12: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Chương 13: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh

Chương 14: Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

Chương 15: Một số công nghệ Xử lý nước thải 

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16: Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chương 17: Xử lý chất thải rắn vô vơ

Chương 18: Xử lý chất thải rắn hữu vơ

Chương 19: Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Download

Có thể bạn cần

Dành Cho Những Tâm Hồn Không Bao Giờ Gục NgãDành Cho Những Tâm Hồn Không Bao Giờ Gục Ngã

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  31 

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Brian Tracy

  46 

Chị TôiChị Tôi

Mark Victor Hansen

  39 

Công nghệ xử lý nước thải bệnh việnCông nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

200  1880  13