Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp - Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

2571 | 05-06-2016 | 29
Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nhan đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 364

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý chất thải, chất thải công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm về môi trường

Phần A: XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 2: Các phương pháp xử lý khí thải

Chương 3: Xử lý Earosol

Chương 4: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 5: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác

Chương 7: Sự phát tán chất thải vào khí quyển

Chương 8: Một số hệ thống xử lý khí thải đơn giản đã được áp dụng trong thực tế

Phần B: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Chương 9: Các khái niệm cơ bản về nước

Chương 10: Tác các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải

Chương 11: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý

Chương 12: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Chương 13: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa sinh

Chương 14: Xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

Chương 15: Một số công nghệ Xử lý nước thải 

Phần C: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP

Chương 16: Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chương 17: Xử lý chất thải rắn vô vơ

Chương 18: Xử lý chất thải rắn hữu vơ

Chương 19: Tận dụng chất thải rắn từ các quá trình xử lý nước thải và khí thải

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình công nghệ ô tô - phần điệnGiáo trình công nghệ ô tô - phần điện

Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam

130  2768  42 

Thị Trường Và Đạo ĐứcThị Trường Và Đạo Đức

Tom G. Palmer

  195 

Hóa Học Hữu CơHóa Học Hữu Cơ

Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn

  139 

Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2Những Bài Văn Mẫu 12 Tập 2

Lê Thị Mỹ Trinh

  92