Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam - Nguyễn Thanh Sơn

1571 | 22-05-2016 | 6
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Nhan đề: Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tài nguyên nước, đánh giá nước biển, biển việt nam,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 1: MỞ ĐẦU

Chương 2: ĐIỀU TRA VÀ TÍNH TOÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁPĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LÃNH THỔ

Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Phần thứ hai: TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM

Chương 5: TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Ở VIỆT NAM

Chương 6: CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH Ở VIỆT NAM

Download

Có thể bạn cần

Lý thuyết Hóa học cô đọngLý thuyết Hóa học cô đọng

Vũ Ngọc Huyền

  77 

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNGGiáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Đặng Thị Hoàng Oanh

100  1584 

Bài tập Hình học 11Bài tập Hình học 11

Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh

203  670