Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam - Nguyễn Thanh Sơn

1636 | 22-05-2016 | 6
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Nhan đề: Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tài nguyên nước, đánh giá nước biển, biển việt nam,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 1: MỞ ĐẦU

Chương 2: ĐIỀU TRA VÀ TÍNH TOÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁPĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LÃNH THỔ

Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Phần thứ hai: TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM

Chương 5: TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Ở VIỆT NAM

Chương 6: CÁC HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH Ở VIỆT NAM

Download

Có thể bạn cần