Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học - Lương Đức Phẩm

2714 | 17-04-2016 | 34
Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Tác giả: Lương Đức Phẩm,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 340

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải

Chương 1: Nước tự nhiên và nước thải

Chương 2: Cơ sở sinh học trong quá trình làm sách nước thải

Chương 3: Các phương pháp xử lý nước thải

Phần thứ hai: Các loại hình công nghệ trong dây chuyển xử lý nước thải

Chương 4: Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Chương 5: Điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học và các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên

Chương 6: Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lý nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của sinh vật

Chương 7: Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của sinh vật

Chương 8: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Phần thứ ba: Công nghệ xử lý một số dạng nước thải

Chương 9: Xử lý nước thải đô thị

Chương 10: Xử lý nước thải công nghiệp giấy

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Chương 12: Xử lý nước thải công nghiệp liên hiệp chế biến thịt

Chương 13: Xử lý nước ô nhiễm dầu mỏ

Chương 14: Xử lý nước thải công nghiệp rượu biệu và sản xuất nấm men

Chương 15: Xử lý nước thải sản xuất các chế phẩm sinh học

Chương 16: Xử lý nước thải tong công nghệ sửa , đường, bột và đồ hợp rau quả

Phụ lục

 

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khíCơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang

301  1968 

Bí Quyết Thành Công Của Henry FordBí Quyết Thành Công Của Henry Ford

Douglas Brinkley

  123 

Lối Tư Duy Của Tương LaiLối Tư Duy Của Tương Lai

John Naisbitt

  99