Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết - Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

2674 | 14-04-2016 | 16
Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Nhan đề: Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Tác giả: Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 231

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ

Chương 2: BÀI TOÁN ĐẾM

Chương 3: BÀI TOÁN LIỆT KÊ

Chương 4: BÀI TOÁN TỒN TẠI

Chương 5: BÀI TOÁN TỔ HỢP TỐI ƯU

Chương 6: ĐỒ THỊ HỮU HẠN VÀ ỨNG DỤNG

Chương 7: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LOGIC TOÁN

Chương 8: ÔTÔMÁT HỮU HẠN VÀ ỨNG DỤNG

Download