Giải thuật - Nguyễn Văn Linh

1534 | 08-06-2016 | 3
Giải thuật

Nhan đề: Giải thuật

Tác giả: Nguyễn Văn Linh,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: giải thuật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT 

Chương 2: SẮP XẾP 

Chương 3: KĨ THUẬT THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 

Chương 4:  CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT LƯU TRỮ  NGOÀI 

 

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNCCông nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNC

Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Tiến Dũng

286  1389  14 

Family and Friends 3: ClassbookFamily and Friends 3: Classbook

Naomi Simmons

122  2636  27 

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

154  689 

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  1371  16