Giải thuật - Nguyễn Văn Linh

1807 | 08-06-2016 | 3
Giải thuật

Nhan đề: Giải thuật

Tác giả: Nguyễn Văn Linh,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: giải thuật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT 

Chương 2: SẮP XẾP 

Chương 3: KĨ THUẬT THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 

Chương 4:  CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT LƯU TRỮ  NGOÀI 

 

Download

Có thể bạn cần