Cơ sở Matlab và ứng dụng - Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

760 | 18-08-2020 | 5
Cơ sở Matlab và ứng dụng

Nhan đề: Cơ sở Matlab và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 236

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: matlab, lập trình, cơ sở matlab,

Download

Tóm tắt:

Download