Cơ sở Matlab và ứng dụng - Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

476 | 18-08-2020 | 5
Cơ sở Matlab và ứng dụng

Nhan đề: Cơ sở Matlab và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 236

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: matlab, lập trình, cơ sở matlab,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Hóa học dầu mỏ và khíHóa học dầu mỏ và khí

Đinh Thị Ngọ

252  685 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Thanh Hải, Phan Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Loan, Mai Thị Thùy Nga, Nguyễn Thị Ngọc Yến

161  2961  65 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1817  40 

Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điệnKỹ thuật sửa chữa xe đạp điện

Trần Gia Anh

141  120 

Let's Go 5: Students Book 3 EditionLet's Go 5: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  1246