Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Dương Trần Đức

2071 | 03-06-2016 | 7
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Dương Trần Đức,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu, thuật toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân tích và thiết kế giải thuật

Chương 2: Đệ quy

Chương 3: Mảng và danh sách liên kết

Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

Chương 5: Cấu trúc dữ liệu kiểu cây

Chương 6: Đồ thị

Chương 7: Sắp xếp và tìm kiếm

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Vi nắm dùng trong công nghệ sinh họcVi nắm dùng trong công nghệ sinh học

Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Huy Văn

203  1484  10 

Tiếng Anh trong thương mạiTiếng Anh trong thương mại

Lê Thị Loan

162  774 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  2285  69 

Sinh lý học - Tập 1Sinh lý học - Tập 1

Trịnh Bỉnh Duy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình, Lê Thu Liên, Hoàng Thế Long

363  1231