Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - ĐH Hàng hải

2084 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nhan đề: Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 52

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Mô hình đối tượng

Chương 2. Lớp và đối tượng

Chương 3. Sự phân loại (Classification).

Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tƣợng sử dụng UML (Unified Model Language)

Chương 5. Quy trình phân tích và thiết kế

Chương 6. Một số bài toán cụ thể

Download

Có thể bạn cần

199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8

Lê Anh Xuân

  190 

Giải Bài Tập Vật Lý 8Giải Bài Tập Vật Lý 8

Vũ Thị Phát Minh

  107 

Học Tốt Vật Lý 9Học Tốt Vật Lý 9

Đoàn Thanh Sơn

  99