Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - ĐH Hàng hải

1481 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Nhan đề: Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 52

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Mô hình đối tượng

Chương 2. Lớp và đối tượng

Chương 3. Sự phân loại (Classification).

Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tƣợng sử dụng UML (Unified Model Language)

Chương 5. Quy trình phân tích và thiết kế

Chương 6. Một số bài toán cụ thể

Download

Có thể bạn cần

Điện tử sốĐiện tử số

Trần Thị Thúy Hà

163  1329 

Family and Friends 2: ClassbookFamily and Friends 2: Classbook

Naomi Simmons

113  2567  28 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệpPLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

128  530 

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mạiGiáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại

Nguyễn Thị Vân

256  1634  43 

Let's Go 4: WorkBook 3 EditionLet's Go 4: WorkBook 3 Edition

C. Hartzler, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  1748  19