Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat - ĐH Hàng hải

2062 | 18-04-2016 | 1
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Nhan đề: Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 68

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Văn phạm và ngôn ngữ.

Chương 2. Ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn

Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống

Chương 4: Cơ bản về chƣơng trình dịch

Một số đề thi mẫu

Download

Có thể bạn cần

Hoá Học Vô Cơ Tập 3Hoá Học Vô Cơ Tập 3

Hoàng Nhâm

  32 

Bài Tập Đại Số Sơ CấpBài Tập Đại Số Sơ Cấp

Hoàng Huy Sơn

  38 

Công nghệ CNCCông nghệ CNC

Trần Văn Địch

277  1938 

Thuật Xử Thế ấn Độ – PanchatantraThuật Xử Thế ấn Độ – Panchatantra

Nhiều Tác Giả

  34