Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat - ĐH Hàng hải

1630 | 18-04-2016 | 1
Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Nhan đề: Bài giảng ngôn ngữ hình thức và ôtômat

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 68

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Văn phạm và ngôn ngữ.

Chương 2. Ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn

Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống

Chương 4: Cơ bản về chƣơng trình dịch

Một số đề thi mẫu

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  2141  44 

Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)

Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

176  429 

Expert On Cambridge IELTS 1-Practice TestsExpert On Cambridge IELTS 1-Practice Tests

Hai Jim

280  10343  285 

Hệ thống truyền lựcHệ thống truyền lực

Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân

332  755 

Cơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụCơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụ

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng, Hoàng Minh Sơn

430  937  11