Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm - ĐH Hàng hải

2048 | 14-04-2016 | 4
Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Nhan đề: Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Chương 3: Quy trình phát triển phần mềm thống nhất Rational Unified Process (RUP)

Chương 4: Quy trình phát triển phần mềm eXtreme Programming (XP)

Download

Có thể bạn cần

Bài tập cung cấp điệnBài tập cung cấp điện

Trần Quang Khánh

504  578 

Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạchNgôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch

Nguyễn Quốc Tuấn

321  870  11 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  1808 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  2866  32 

Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đêThiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tôn Thất Vĩnh

424  2295  19