Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm - ĐH Hàng hải

1972 | 14-04-2016 | 4
Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Nhan đề: Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Chương 3: Quy trình phát triển phần mềm thống nhất Rational Unified Process (RUP)

Chương 4: Quy trình phát triển phần mềm eXtreme Programming (XP)

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật đo lườngKỹ thuật đo lường

Nguyễn Hữu Công

174  1511  15 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

246  1441 

Kỹ thuật chuyển mạch 2Kỹ thuật chuyển mạch 2

Vũ Thị Thúy Hà, Lê Nhật Thăng

130  1382