Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng hải

2299 | 18-04-2016 | 3
Bài giảng Lý thuyết đồ thị

Nhan đề: Bài giảng Lý thuyết đồ thị

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 111

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 3: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMINTON

CHƯƠNG 4. CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

CHƯƠNG 6: BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG

 

Download