Kỹ năng thuyết trình - Dương Thị Liễu

2682 | 04-07-2017 | 82
Kỹ năng thuyết trình

Nhan đề: Kỹ năng thuyết trình

Tác giả: Dương Thị Liễu,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 311

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ năng mềm, thuyết trình, đàm phán,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Marketing Truyền MiệngMarketing Truyền Miệng

Andy Sernolitz

  60 

Thiết Kế Bài Giảng Công Nghệ Lớp 6Thiết Kế Bài Giảng Công Nghệ Lớp 6

Nguyễn Đình Đồng

  62 

Vật liệu phi kim và công nghệ gia côngVật liệu phi kim và công nghệ gia công

Phạm Minh Hải, Nguyễn Trường Kỳ

226  1257