Giáo trình quản lý dự án đầu tư - Từ Quang Phương

2693 | 04-06-2016 | 28
Giáo trình quản lý dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản lý dự án đầu tư

Tác giả: Từ Quang Phương,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản lý dự án đầu tư,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư

Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án

Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án

Chương 7: Quản lý chất lượng dự án

Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án

Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư

Download