Giáo trình quản lý dự án đầu tư - Từ Quang Phương

2394 | 04-06-2016 | 28
Giáo trình quản lý dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản lý dự án đầu tư

Tác giả: Từ Quang Phương,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản lý dự án đầu tư,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư

Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án

Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án

Chương 7: Quản lý chất lượng dự án

Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án

Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư

Download

Có thể bạn cần

Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người TrẻChỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ

Thích Nhất Hạnh

  23 

1600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 101600 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10

Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

176  699 

Bài Tập Lịch Sử 10Bài Tập Lịch Sử 10

Trịnh Đình Tùng

  24