Giáo trình mô hình toán kinh tế - Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn

3106 | 16-04-2016 | 22
Giáo trình mô hình toán kinh tế

Nhan đề: Giáo trình mô hình toán kinh tế

Tác giả: Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 382

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế

Chương 2: Bảng vào - ra

Chương 3: Mô hình tối ưu tuyến tính - Quy hoạch tuyến tính

Chương 4: Mô hình hệ thống phục vụ công cộng

Chương 5: Mô hình quản lý dự trữ

Download

Có thể bạn cần