Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp - Ngô Xuân Bình, Hoàng Văn Hải

2613 | 04-06-2016 | 24
Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Nhan đề: Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Ngô Xuân Bình, Hoàng Văn Hải,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kinh tế thương mại, quản trị doanh nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Kinh tế doanh nghiệp

Chương 1: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp

Chương 2: Thị trường doanh nghiệp

Chương 3: Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp

Chương 4: Thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Phần II: Quản trị doanh nghiệp

Chương 5: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

Chương 6: Quản trị sản xuất

Chương 7: Quản trị marketing

Chương 8: Quản trị nhân sự

Chương 9: Nhà quản trị doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 3Cambridge Practice Tests for IELTS 3

University of Cambridge

178  806 

Tâm Lý Thị Trường Chứng KhoánTâm Lý Thị Trường Chứng Khoán

George Charles Selden

  219 

Làn Sóng NgầmLàn Sóng Ngầm

Charlene Li, Josh Bernoff

  165