Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Phan Đức Dũng

2040 | 16-04-2016 | 10
Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhan đề: Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả: Phan Đức Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 210

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 2: Thực trạng vận dụng kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Ngô Hồng Quang

296  10320  416 

Cơ sở hóa học hữu cơ: Tập 1Cơ sở hóa học hữu cơ: Tập 1

Thái Doãn Tĩnh

  101