Kế toán giá thành - Phan Đức Dũng

2358 | 16-04-2016 | 17
Kế toán giá thành

Nhan đề: Kế toán giá thành

Tác giả: Phan Đức Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 397

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kế toán trong doanh nghiệp

Chương 2: Kế toán giá thành sản phẩm trong công nghiệp

Chương 3: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩn công nghiệp

Chương 4: Các phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang

Chương 5: Tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp

Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất thu

Chương 7: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

Chương 8: Kế toán xây lắp

Chương 9: Bài tập tổng hợp

Phụ kujc

Download