Hệ thống thông tin kế toán - Nguyễn Thế Hưng

3576 | 16-04-2016 | 43
Hệ thống thông tin kế toán

Nhan đề: Hệ thống thông tin kế toán

Tác giả: Nguyễn Thế Hưng,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 348

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Chương 2: Cơ sở dữ liệu

Chương 3: Các chu trình kế toán

Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán

Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

 

Download