Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

5918 | 16-04-2016 | 137
Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 405

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp

Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp

Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp

Phần II: Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp

Chương 4: Giám đốc doanh nghiệp

Chương 5: Phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp

Chương 6: Thông tin và quyết định trong quán trị doanh nghiệp

Chương 7: Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp

Phần III: Quản trị nhân sự và đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp

Chương 8: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Chương 9: Hành vi tổ chức

Chương 10: Quản trị nhóm trong doanh  nghiệp

Chương 11: Quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Phần IV: Quản trị kế quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp

Chương 12: Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức tính mức lãi thô

Chương 13: Quản trị các chính sách tài chính doanh nghiệp

Chương 14: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11

Thân Trọng Liên Tân

  36 

Trắc nghiệm toán 12Trắc nghiệm toán 12

Đoàn Quỳnh

  33 

Bài tập cung cấp điệnBài tập cung cấp điện

Trần Quang Khánh

504  938