Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

3145 | 16-04-2016 | 18
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

Chương 3: Phương pháp tính giá

Chương 4: Phương pháp đối ứng tài khoản

Chương 5: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp

Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chương 8: Tổ chức hạch toán kế toán

Download

Có thể bạn cần