Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

3463 | 16-04-2016 | 18
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

Chương 3: Phương pháp tính giá

Chương 4: Phương pháp đối ứng tài khoản

Chương 5: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp

Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chương 8: Tổ chức hạch toán kế toán

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ EnzymCông nghệ Enzym

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thị Huyền

532  2636  56 

Thông Minh Sâu ThẳmThông Minh Sâu Thẳm

Duy Tuệ

  163