Giáo trình kiểm toán phần 1 - Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang

2692 | 16-04-2016 | 15
Giáo trình kiểm toán phần 1

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán phần 1

Tác giả: Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 286

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Chương 3: Phương pháp kiểm toán

Chương 4: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Câu hỏi và bài tập

Download

Có thể bạn cần

Starter TOEIC, Third EditionStarter TOEIC, Third Edition

Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

308  6731 

55 Cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể55 Cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể

Nguyễn Thu Hương

66  967 

Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10 Tập 2Học Tốt Ngữ Văn Nâng Cao 10 Tập 2

Phạm Minh Thiềm

  88