Giáo trình kiểm toán - Trần Long

2268 | 25-10-2016 | 5
Giáo trình kiểm toán

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 121

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kiểm toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Một số vấn đề chung về kiểm toán

Chương 2: Trình tự kiểm toán

Chương 3: Phương pháp và nội dung kiểm toán

Download

Có thể bạn cần