Giáo trình kiểm toán - Vương Đình Huệ

2083 | 16-04-2016 | 18
Giáo trình kiểm toán

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán

Tác giả: Vương Đình Huệ,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 393

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bản chất và mục đích của kiểm toán

Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Chương 3: Trình tự các bước kiểm toán

Chương 4: Phương pháp kiểm toán

Chương 5: Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Thông Tin Vệ TinhThông Tin Vệ Tinh

Nguyễn Phạm Anh Dũng

131  1616 

Sách Lược Đầu Tư Của Warren BuffettSách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett

Lý Thành Tư, Hạ Dịch Ân

  203 

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 12Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 12

Trương Ngọc Thơi

  70