Giáo trình kiểm toán - Vương Đình Huệ

2185 | 16-04-2016 | 18
Giáo trình kiểm toán

Nhan đề: Giáo trình kiểm toán

Tác giả: Vương Đình Huệ,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 393

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bản chất và mục đích của kiểm toán

Chương 2: Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Chương 3: Trình tự các bước kiểm toán

Chương 4: Phương pháp kiểm toán

Chương 5: Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập tiếng anh 11 (Có đáp án)Bài tập tiếng anh 11 (Có đáp án)

Bùi Văn Vinh

  119 

Cambridge Practice Tests for IELTS 2Cambridge Practice Tests for IELTS 2

University of Cambridge

178  1024 

Thiết kế các mạng và hệ thống điệnThiết kế các mạng và hệ thống điện

Nguyễn Văn Đạm

303  3802  92 

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 10 Nâng CaoSách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

Nhiều Tác Giả

  175