Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại - Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

3013 | 16-04-2016 | 17
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Tác giả: Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 191

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương 5: Kế toán chí phí hoạt động kinh doanh thương mại

Chương 6: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

154  1269 

199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 8

Lê Anh Xuân

  152 

Học Cách Tiêu TiềnHọc Cách Tiêu Tiền

Larry Winget

  93 

Sách giáo khoa Toán lớp 3Sách giáo khoa Toán lớp 3

Đỗ Đình Hoan

  83