Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại - Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

2762 | 16-04-2016 | 17
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Tác giả: Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 191

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Chương 5: Kế toán chí phí hoạt động kinh doanh thương mại

Chương 6: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại

Download

Có thể bạn cần

Cẩm nang toánCẩm nang toán

Nhiều Tác Giả

  34 

Giải Tích 12Giải Tích 12

Lâm Hồng Liên

  33