Giáo trình kế toán quản trị - Trần Nhật Thiện

1534 | 30-05-2016 | 4
Giáo trình kế toán quản trị

Nhan đề: Giáo trình kế toán quản trị

Tác giả: Trần Nhật Thiện,

Nhà xuất bản: ĐH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán quản trị,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương II: Chi phí và phân loại chi phí

Chương III: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Chương IV: Dự toán ngân sách

Chương V: Phân tích biến động chi phí

Chương VI: Định giá sản phẩm

Chương VII: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

 

Download