Giáo trình kế toán công ty - Nguyễn Thị Động

3417 | 16-04-2016 | 32
Giáo trình kế toán công ty

Nhan đề: Giáo trình kế toán công ty

Tác giả: Nguyễn Thị Động,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty

Chương 2: Kế toán thành lập công ty

Chương 3: Kế toán biến động vốn góp trong công ty

Chương 4: Kế toán phân lớp lợi nhuận trong công ty

Chương 5: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong công ty

Chương 6: Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty

Chương 7: Báo cao tài chính trong công ty

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Dẫn Dắt SếpDẫn Dắt Sếp

John Baldoni

  94 

PR Theo Kiểu MỹPR Theo Kiểu Mỹ

Robert L. Dilenschneider

  90 

Ôn tập môn địa lý theo chủ điểmÔn tập môn địa lý theo chủ điểm

Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức

  76