Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - Trần Long

1411 | 04-06-2016 | 5
Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn viết báo cáo,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp

Phần 2: Các quy định chung

Phần 3: Kết cấu chung của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Phần 4: Đề cương hướng dẫn một số chuyên đề chủ yếu

Chuyên đề 1: Kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng

Chuyên đề 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ

Chuyên đề 3: Kế toán tài sản cố định

Chuyên đề 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chuyên đề 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề 6: Kế toán thành phẩm, bán hàng và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root

117  600 

Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thựcGiáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực

Trần Như Khuyên, Hoàng Xuân Anh

226  3342  81 

Tin học và ứng dụng trong y - sinh họcTin học và ứng dụng trong y - sinh học

Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng

203  1167  14