Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - Trần Long

1895 | 04-06-2016 | 5
Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX

Tác giả: Trần Long,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn viết báo cáo,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Mục đích và yêu cầu thực tập tốt nghiệp

Phần 2: Các quy định chung

Phần 3: Kết cấu chung của báo cáo thực tập tốt nghiệp

Phần 4: Đề cương hướng dẫn một số chuyên đề chủ yếu

Chuyên đề 1: Kế toán các khoản tiền, thanh toán nợ và thuế giá trị gia tăng

Chuyên đề 2: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ

Chuyên đề 3: Kế toán tài sản cố định

Chuyên đề 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Chuyên đề 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề 6: Kế toán thành phẩm, bán hàng và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành khoa học máy tínhGiáo trình Tiếng Anh chuyên ngành khoa học máy tính

Châu Văn Trung, Nguyễn Phi Khứ, Quang Hùng

629  2669  35 

Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)

Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

253  748 

Lối Mòn Của Tư Duy Cảm TínhLối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính

Ori Brafman, Rom Brafman

  23