Bài giảng đồ họa máy tính - ĐH Hàng hải

2040 | 18-04-2016 | 5
Bài giảng đồ họa máy tính

Nhan đề: Bài giảng đồ họa máy tính

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 54

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I : Giới thiệu đồ họa máy tính

Chương II : Các đối tƣợng đồ họa cơ bản

Chương III: Các phép biến đổi đồ họa 2 chiều

Chương IV: Phép quan sát hai chiều

Chương V: Đồ họa ba chiều

Chương VI: Quan sát ba chiều

Download

Tài liệu cùng chủ đề