Tổng quát động cơ điện dùng trong công nghiệp, đi sâu tìm hiểu công nghệ, xu hướng và sự phát triển của máy điện tốc độ cao - Đoàn Văn Ngọc

376 | 10-10-2020 | 0
Tổng quát động cơ điện dùng trong công nghiệp, đi sâu tìm hiểu công nghệ, xu hướng và sự phát triển của máy điện tốc độ cao

Nhan đề: Tổng quát động cơ điện dùng trong công nghiệp, đi sâu tìm hiểu công nghệ, xu hướng và sự phát triển của máy điện tốc độ cao

Tác giả: Đoàn Văn Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Hải Phòng

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 92

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đông cơ công nghiệp, máy điện,

Download

Tóm tắt:

Download