Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa - Đoàn Huy Hoàng

680 | 10-10-2020 | 0
Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa

Nhan đề: Nghiên cứu thiết bị bay không người lái, chế tạo mô hình có điều khiển từ xa

Tác giả: Đoàn Huy Hoàng,

Nhà xuất bản: ĐH Hải Phòng

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 72

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết bị bay, không người lái, điều khiển từ xa,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống thông tin quang - Tập 2Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp, Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

248  795 

31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 1031 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10

Lê Thị Kim Dung

143  542 

Giáo trình Autocad 2007Giáo trình Autocad 2007

Phạm Gia Hậu

111  2847  35 

Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)

Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

228  556