Nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống điện tử công suất sử dụng trong công nghiệp - Đào Văn Phán

360 | 10-10-2020 | 2
Nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống điện tử công suất sử dụng trong công nghiệp

Nhan đề: Nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống điện tử công suất sử dụng trong công nghiệp

Tác giả: Đào Văn Phán,

Nhà xuất bản: ĐH Hải Phòng

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 77

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện, tự động, điện công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  1015  19 

Kỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tụcKỹ thuật nâng chuyển - Tập 2: Máy vận chuyển liên tục

Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn

298  5704  215 

Nhập môn Robot công nghiệpNhập môn Robot công nghiệp

Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm

222  473 

Giáo trình sinh học phân tửGiáo trình sinh học phân tử

Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

225  2832  51