Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - Hoàng Đình Tín

2090 | 21-08-2020 | 55
Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

Nhan đề: Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

Tác giả: Hoàng Đình Tín,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 596

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truyền nhiệt, trao đổi nhiệt, tính toán thiết kế,

Download

Tóm tắt:

Download