Phương pháp phân tích chất lượng và tính toán hiệu quả các hệ thống nhiệt - lạnh - Phạm Văn Tùy

526 | 18-08-2020 | 5
Phương pháp phân tích chất lượng và tính toán hiệu quả các hệ thống nhiệt - lạnh

Nhan đề: Phương pháp phân tích chất lượng và tính toán hiệu quả các hệ thống nhiệt - lạnh

Tác giả: Phạm Văn Tùy,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 229

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chất lượng, hệ thống nhiệt, lạnh, nhiệt lạnh, tính toán hiệu quả,

Download

Tóm tắt:

Download