Nhà máy nhiệt điện Tập 1 - Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn

1100 | 29-11-2020 | 4
Nhà máy nhiệt điện Tập 1

Nhan đề: Nhà máy nhiệt điện Tập 1

Tác giả: Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nhà máy nhiệt, điện điện,

Download

Tóm tắt:

Download