Kỹ thuật lạnh cơ sở - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy

2949 | 18-04-2016 | 64
Kỹ thuật lạnh cơ sở

Nhan đề: Kỹ thuật lạnh cơ sở

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 382

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Lịch sử phát triển và ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh

Chương 2: Các phương pháp làm lạnh nhân tạo

Chương 3: Môi chất lạnh và chất tải lạnh

Chương 4: Máy nén lạnh

Chương 5: Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp

Chương 6: Chu trình máy lạnh nén hơi 2 và nhiều cấp

Chương 7: Thiết bị ngưng tụ của hệ thống lạnh

Chương 8: Thiết bị bay hơi

Chương 9: Tháp giải nhiệt

Chương 10: Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh

Chương 11: Máy lạnh hấp thụ

Chương 12: Máy lạnh ÊJECTƠ

Chương 13: Máy lạnh nén khí

Chương 14: Tự động hóa hệ thống lạnh

Chương 15: Vật liệu kỹ thuật lạnh

Các phụ lục

Download