Giáo trình truyền động điện - Bùi Đình Tiếu

2208 | 08-05-2016 | 25
Giáo trình truyền động điện

Nhan đề: Giáo trình truyền động điện

Tác giả: Bùi Đình Tiếu,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 2. ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

CHƯƠNG 3. ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ ĐẦU RA CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 4. CÁC HỆ TRUYỀN ĐỌNG ĐIỀU CHỈNH THÔNG DỤNG

CHƯƠNG 5. QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 6. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

PHỤ LỤC 1. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC ĐÃ HỌC

PHỤ LỤC 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

Download

Có thể bạn cần

Facebook MarketingFacebook Marketing

Trung Đức

  51 

Quản Trị MarketingQuản Trị Marketing

Trương Đình Chiến

  59 

Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạchNgôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch

Nguyễn Quốc Tuấn

321  1414  11 

Chinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi đại họcChinh phục Bất Đẳng Thức trong đề thi đại học

Nguyễn Đình Thành Công, Nguyễn Phú Khánh

  48