Giáo trình truyền động điện - Bùi Đình Tiếu

1830 | 08-05-2016 | 24
Giáo trình truyền động điện

Nhan đề: Giáo trình truyền động điện

Tác giả: Bùi Đình Tiếu,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 2. ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

CHƯƠNG 3. ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ ĐẦU RA CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 4. CÁC HỆ TRUYỀN ĐỌNG ĐIỀU CHỈNH THÔNG DỤNG

CHƯƠNG 5. QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

CHƯƠNG 6. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

PHỤ LỤC 1. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC ĐÃ HỌC

PHỤ LỤC 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ - Tập 1Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ - Tập 1

Nguyễn Thị Thanh, Tô Quốc Hải, Tăng Xuân Thu

185  1524  12 

Cẩm nang hànCẩm nang hàn

Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

328  1624  24