Giáo trình nhiệt kỹ thuật - Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng

2794 | 18-04-2016 | 23
Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 145

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1: Các khái niệm mở đầu

Chương 2: Định luật nhiệt động 1

Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

Chương 4: Định luật nhiệt động 2

Chương 5: Hơi nước và các quá trình của nó

Chương 6: Các quá trình nhiệt động thực tế

Chương 7: Các chu trình nhiệt động

Phần thứ hai: Truyền nhiệt

Chương 8: Các khái niệm cơ bản

Chương 9: Dẫn nhiệt ổn định

Chương 10: Trao đổi nhiệt đối lưu

Chương 11: Trao đổi nhiệt bức xạ

Chương 12: Truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt

 

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 5: WorkBook 3 EditionLet's Go 5: WorkBook 3 Edition

C. Hartzler, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  2581  13 

Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh lớp 3Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh lớp 3

Đỗ Thị Ngọc Hiền

  96