Giáo trình nhiệt kỹ thuật - Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng

2668 | 18-04-2016 | 23
Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình nhiệt kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 145

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1: Các khái niệm mở đầu

Chương 2: Định luật nhiệt động 1

Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

Chương 4: Định luật nhiệt động 2

Chương 5: Hơi nước và các quá trình của nó

Chương 6: Các quá trình nhiệt động thực tế

Chương 7: Các chu trình nhiệt động

Phần thứ hai: Truyền nhiệt

Chương 8: Các khái niệm cơ bản

Chương 9: Dẫn nhiệt ổn định

Chương 10: Trao đổi nhiệt đối lưu

Chương 11: Trao đổi nhiệt bức xạ

Chương 12: Truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt

 

Download

Có thể bạn cần

Hooked on TOEFL ReadingHooked on TOEFL Reading

LinguaForum

  62 

Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNCCông nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNC

Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Tiến Dũng

286  1979  14 

Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu Lớp 11Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu Lớp 11

Nguyễn Thị Phượng

  37 

Vở Bài Tập Khoa Học 4Vở Bài Tập Khoa Học 4

Bùi Phương Nga

  37