Giáo trình máy và thiết bị lạnh - Đỗ Trọng Hiển

2851 | 18-04-2016 | 34
Giáo trình máy và thiết bị lạnh

Nhan đề: Giáo trình máy và thiết bị lạnh

Tác giả: Đỗ Trọng Hiển,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 221

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung và các khái niệm cơ bản

Chương 2: Máy nén lạnh và một số chu trình cơ bản của máy lạnh nén hơi

Chương 3: Thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống lạnh

Chương 4: Một số thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống lạnh

Chương 5: Thiết bị tự động và vật liệu kỹ thuật lạnh

Phụ lục

Download