Giáo trình kỹ thuật lạnh đại cương - Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm

3726 | 18-04-2016 | 76
Giáo trình kỹ thuật lạnh đại cương

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật lạnh đại cương

Tác giả: Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 427

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. KỸ THUẬT LẠNH

Chương I. Những cơ sở nhiệt động của máy lạnh

Chương II. Các tác nhân lạnh và môi trường tải lạnh

Chương III. Các chu trình tiêu biểu của máy lạnh nén hơi

Chương IV. Máy nén lạnh và thiết bị lạnh

Chương V. Máy lạnh Ejecto

Chương VI. Máy lạnh hấp thụ

Chương VII. Những phương tiện vận chuyển có lạnh

Chương VIII. Tủ lạnh gia đình và thiết bị lạnh thương nghiệp

Chương IX. Các hệ thống lạnh công nghiệp

Chương X. Các hệ thống lạnh trong làm lạnh, làm lạnh đông, sấy thăng hoa sản phẩm

Chương XI. Tính nhiệt hệ thống lạnh

Chương XII. Cách nhiệt cách ẩm ở trạm lạnh

PHẦN II. ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Chương XIII. Các thiết bị điện thường dùng trong hệ thống lạnh

Chương XIV Các yêu cầu tự động hóa hệ thống lạnh

Chương XV. Điện trong hệ thống lạnh một pha

Chương XVI Điện trong hệ thống lạnh ba pha

PHẦN III. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI SINH

Chương XVII. Quy tắc kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường...

Download