Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí - Trần Văn Lịch

4909 | 19-04-2016 | 74
Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khí

Tác giả: Trần Văn Lịch,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 365

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ VÀ CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 2. CÂN BẰNG NHIỆT ẨM TRONG PHÒNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT ẨM CHO KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 3. THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG 5. TRAO ĐỔI KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ, DẪN NƯỚC

CHƯƠNG 6. CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG HỆ THỐNG  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Download