Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện - Lê Đình Bình, Nguyễn Hồng Vân,Trần Thị Bích Liên

3483 | 01-05-2016 | 54
Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện

Tác giả: Lê Đình Bình, Nguyễn Hồng Vân, Trần Thị Bích Liên,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 187

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP

Chương 1: Các bước thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp

Chương 2: Hướng dẫn đồ án môn học cung cấp điện

 

PHẦN II. HƯỚNG DẪN CÁC CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1: Bù hệ số công suất

Chuyên đề 2: Chống sét

Chuyên đề 3: Nối đất bảo vệ các thiết bị

Chuyên đề 4: Chiếu sáng phân xưởng

Chuyên đề 5: Cung cấp điện cho chiếu sáng đô thị

 

PHẦN III. CÁC BẢNG PHỤ LỤC TRA CỨU CẦN THIẾT

Download