Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới - Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm

2751 | 14-04-2016 | 45
Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới

Nhan đề: Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới

Tác giả: Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 396

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Ở CÁC NƯỚC NHIỆT ĐỚI

Chương 2: LÀM LẠNH VÀ LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM

Chương 3: BẢO QUẢN LẠNH THỰC PHẨM

Chương 4: ĐẶC ĐIỂM CHẾ ĐỘ CHẾ BIẾN BẢO QUẢN LẠNH MỘT SỐ RAU QUẢ NHIỆT ĐỚI

Chương 5: CÔ ĐẶC BẰNG KẾT TIN NƯỚC ĐÁ

Chương 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU CÁCH NHIỆT PHÒNG LẠNH

Chương 7: THIẾT KẾ KHO LẠNH THỰC PHẨM VÙNG NHIỆT ĐỚI

Chương 8: ĐẶC ĐIỂM CÁC HỆ THỐNG LẠNH CỦA KHO LẠNH VÙNG NHIỆT ĐỚI

Chương 9: SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ

Chương 10: SẢN XUẤT ĐÁ KHÔ

Chương 11: TRANG THIẾT BỊ MẠCH LẠNH KHÉP KÍN

Download