Giáo trình bơm quạt máy nén - Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc

3812 | 18-04-2016 | 58
Giáo trình bơm quạt máy nén

Nhan đề: Giáo trình bơm quạt máy nén

Tác giả: Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Sư phạm kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Khái niệm chung về bơm

Chương 3: Bơm cánh dẫn

Chương 4: Bơm thể tích

Chương 5: Quạt

Chương 6: Khái niệm chung về máy nén

Chương 7: Máy nén cánh dẫn

Chương 8: Máy nén thể tích

Download