Giáo trình bơm quạt máy nén - Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc

4056 | 18-04-2016 | 58
Giáo trình bơm quạt máy nén

Nhan đề: Giáo trình bơm quạt máy nén

Tác giả: Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Sư phạm kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Khái niệm chung về bơm

Chương 3: Bơm cánh dẫn

Chương 4: Bơm thể tích

Chương 5: Quạt

Chương 6: Khái niệm chung về máy nén

Chương 7: Máy nén cánh dẫn

Chương 8: Máy nén thể tích

Download

Có thể bạn cần

Bài tập chọn lọc Hình học 11Bài tập chọn lọc Hình học 11

Phan Huy Khải, Trần Hữu Nam, Phan Doãn Thoại

253  1256 

Tốc Độ Tư DuyTốc Độ Tư Duy

Bill Gates

  199 

Họ Đã Thất Bại Như Thế NàoHọ Đã Thất Bại Như Thế Nào

Ngô Hiểu Ba

  166 

Hành Trình Kẻ Cô ĐơnHành Trình Kẻ Cô Đơn

Jorge Bucay

  102 

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  99